Alumni

Faculty / Visiting / Student / Alumni

2016

 • Yukiko Yokomizo
 • Nagisa Niwata
 • Aya Obata
 • Ayumi Nagai
 • Miyoko Kunitomo

2015

2014

 • Tsubasa Yoha
 • Serina Itoh
 • Shinnosuke Komiya
 • Yuichiro Nyunoya
 • Takashi Yamaguchi
 • Shunsuke Uda
 • Takashi Yamaguchi
 • Asami Nagatsuka
 • Takumi Saitoh

2013

 • Toshiki Yoshiike
 • Megumi Kato
 • Emi “Tonton” Todo
 • Mai Mugishima
 • Rima Tanaka
 • Misaki Ohseko

2012

 • Tatsuhiko Suzuki
 • Takaharu Kanai
 • Rika Shoji
 • Daisuke Hoshi
 • Mai Shimada

2011

2010

 • Noriko Koshiishi
 • Orie Watanabe
 • Risaho Ogi
 • Go Shimakawa